ΓΣΕΕ


Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας ή Γ.Σ.Ε.Ε. είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εκτός δημοσίου εργαζομένων στην Ελλάδα.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ


Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Υπουργείο Εργασίας


Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΕΦΚΑ


Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΕΟΠΥΥ


Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Βουλή των Ελλήνων


Ο ιστότοπος του κορυφαίου δημοκρατικού θεσμού.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό φόρουμ για τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

EPP


European People’s Party (EPP).

EUCDW


European Union of Christian Democratic Workers (EUCDW).

UNI


UNI Global Union, represents more than 20 million workers from over 900 trade unions in the fastest growing sectors in the world – skills and services.