Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) | Απόφαση ζωής για τους εργαζόμενους στη Cepal (γεννημένους από 1.1.1987 και μετά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 14
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα: Ταμείο Επικουρικής

Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

Απόφαση ζωής για τους εργαζόμενους
στη Cepal (γεννημένους από 1.1.1987 και μετά)

 

Συνάδελφοι,

Στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης προστέθηκε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), στο οποίο υπάγονται υποχρεωτικά όλοι όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά από την 1/1/2022 και έπειτα. Παράλληλα, από 1/1/2023 έως 31/12/2023 δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους μέχρι 35 ετών (γεννημένους από 1/1/1987 και μετά), ήδη ασφαλισμένους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, να αλλάξουν Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ, εφ’ όσον επιθυμούν.

Η εταιρία έχει υποχρέωση να ενημερώσει αυτή την ηλικιακή ομάδα για τη δυνατότητα μετάβασης καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται.

Ωστόσο, εύλογα προκύπτουν πολλές απορίες και ερωτήματα από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, που δικαιολογημένα δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε κάθε σύγχυση και να απαντήσουμε σε κάθε σχετικό ερώτημα, παρουσιάζοντας τη δομή, τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του ΤΕΚΑ, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να αποφασίσει για τη μετάβασή του σε αυτό ή την παραμονή του στον κλάδο του e-ΕΦΚΑ έχοντας πλήρη και σφαιρική ενημέρωση.

Διοργανώνουμε ειδική Ενημερωτική Ημερίδα στις 8 Μαρτίου 2023 στις 18.00 μ.μ., στα γραφεία μας, Ιπποκράτους 23, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να μας εκφράσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και παράλληλη διαδικτυακή πρόσβαση για τους συναδέλφους της περιφέρειας.

Η Ενημερωτική Ημερίδα απευθύνεται στους συναδέλφους που πληρούν τις προϋποθέσεις μετάβασης στο ΤΕΚΑ, αλλά και όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε αυτό.

Για επιπλέον διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου: Θανάση Αντεριώτη, κιν. 6943 219134.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ

 

Ακολουθεί η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *