Συμφωνία του Πολυιατρείου με τα νοσοκομεία του Ομίλου Euromedica Θεσσαλονίκης και Ρόδου για επείγοντα περιστατικά

Η παροχή ισχύει και για τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *