Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.1

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022 

Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

 

Συνάδελφοι,

Συνεδρίασε σήμερα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 11ης, 12ης και 13ης Ιανουαρίου 2022.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 

Πρόεδρος:                                  Χαρίσιος Σιούλας

Αντιπρόεδρος:                          Δημήτριος Κατσιάφλιακας

Γεν. Γραμματέας:                      Κωνσταντίνος Ξύστρας

Οργανωτικός Γραμματέας:    Θεόδωρος Ψημμένος

Ταμίας:                                       Δημήτριος Κουλούσης

Μέλη:                                          Ιωάννης Λουκάς, Αθανάσιος Αντεριώτης

 

Θα ακολουθήσει αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις θέσεις και τις αρχές που προεκλογικά είχαμε αναφέρει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΣΤΡΑΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *