Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων μας με την Διοίκηση της cepal Hellas

Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση
των εκπροσώπων μας
με την Διοίκηση της
cepal Hellas

         

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 03/02/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Νέου Προεδρείου του Συλλόγου μας με τη Διοίκηση της cepal Hellas.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της cepal Hellas κ. Αρτέμη Θεοδωρίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Αθανασόπουλο και την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επικοινωνίας κα. Ειρήνη Ψημίτη, τον Σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας
κ. Χαρίσιος Σιούλας , ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Κατσιαφλιάκας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Ξύστρας .

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας εξέφρασε τη βούληση για πραγματική και εποικοδομητική συνεργασία των δύο πλευρών και υπήρξε διάλογος σε πολύ καλό κλίμα. Συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι διαπραγματεύσεις για την Πρώτη Επιχειρησιακή μας Σύμβαση.

 

                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                              ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΣΤΡΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *