Νέο Προεδρείο στο Σύλλογο Προσωπικού Cepal Hellas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 13
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023

Νέο Προεδρείο
στο Σύλλογο Προσωπικού
Cepal Hellas

 

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνεδρίασε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου με μοναδικό θέμα: Ανασυγκρότηση Προεδρείου.

Για καθαρά λειτουργικούς λόγους το Δ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ προχώρησε στην ανασύνθεση του Προεδρείου.

Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

ΜΕΛΗ:                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΣΤΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει άμεσα για να αποφασίσει για το πρόγραμμα δράσης του επόμενου διαστήματος με κυρίαρχο θέμα τις διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της εταιρείας για τη σύνταξη του νέου Οργανισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *