Μοριακή μέθοδος PCR σε προνομιακή τιμή

Η συμφωνία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank ισχύει και για τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *