Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

O Σύλλογος Προσωπικού Cepal Hellas είναι ένα νέο πρωτοβάθμιο Σωματείο με μόνο στόχο την κατοχύρωση και προαγωγή των επαγγελματικών  συμφερόντων των εργαζομένων στην Cepal.

Ο Σύλλογος  θα βαδίσει σε απόλυτη συνεργασία με τον Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank που ήδη δεσμεύτηκε να διαθέσει όλα τα μέσα που χρειάζονται για την απρόσκοπτη λειτουργία και την επιτυχή έκβαση των σκοπών του.

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Cepal, αφού συμφωνήσουν με τις βασικές αρχές όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό του, να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής μέλους και να δημιουργήσουν όλοι μαζί μια σύγχρονη, δυναμική, υπεύθυνη συνδικαλιστική οργάνωση.