Η πρώτη Ομοσπονδία servicers στην Ελλάδα είναι γεγονός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2024

Η πρώτη Ομοσπονδία servicers
στην Ελλάδα είναι γεγονός

Οι Εργαζόμενοι στην DoValue Greece
και στην Cepal Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους

 

Τα τελευταία χρόνια ένα νέος, ισχυρός οικονομικός κλάδος αναπτύσσεται στην Ελλάδα.

Η δραστηριοποίηση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις είναι μία πραγματικότητα, με ορίζοντα δεκαετιών αφού το ύψος διαχείρισης χαρτοφυλακίων ξεπερνά τα 110 δισ. ευρώ.

Οι αδειοδοτημένες από την Τράπεζα της Ελλάδος Εταιρείες Διαχείρισης (ΕΔΑΔΠ) που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι σήμερα 26.

Εμείς οι εργαζόμενοι στις νέες Τράπεζες, όπως συχνά αποκαλούνται οι Εταιρείες Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας δίπλα στην κοινωνία και τον δανειολήπτη.

Λέμε ξεκάθαρα ότι οι Εταιρείες μας πρέπει να είναι διαφανείς και κερδοφόρες.

Λέμε όμως όχι στην μεγιστοποίηση του κέρδους σε βάρος του κοινωνικού συνόλου που θα δημιουργήσει εικόνες απέχθειας τόσο για τις Εταιρείες όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτές.

Είναι ανάγκη να βρίσκονται πάντα βιώσιμες ρυθμίσεις που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους δανειολήπτες με ορθούς κανόνες συμπεριφοράς και σεβασμό στην ιδιωτικότητα και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Αυτή είναι εξάλλου και η θέση και η κατεύθυνση που δημόσια έχει αναδείξει ο Διοικητής της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Αυτό λέει ακόμη και η νέα κοινοτική οδηγία που προβλέπει τη μη ισοβιότητα των αδειών διαχειριστή.

Γιατί δημιουργούμε την Πρώτη Ομοσπονδία Servicers στην Ελλάδα

Σήμερα στον κλάδο μας απασχολούνται χιλιάδες Εργαζόμενοι.

Η κινητικότητα είναι μεγάλη και αυτό βοηθά στη διαμόρφωση ενός άναρχου τοπίου όχι τόσο για τις τρεις συστημικές Εταιρείες του κλάδου αλλά κυρίως στις μικρότερες.

Η ανασφάλεια για τη βιωσιμότητα του νέου κλάδου, η συμπίεση μισθών και κυρίως οι πολιτικές αφαίρεσης εργασιακών δικαιωμάτων είναι τα κύρια σημεία που μας οδηγούν να λάβουμε τις δικές μας αποφάσεις και να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ανάχωμα που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι στις εταιρείες (servicers).

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 με δύο παράλληλες συνεδριάσεις των Διοικητικών μας Συμβουλίων (Σύλλογος Εργαζομένων DoValue Greece και Σύλλογος Προσωπικού Cepal Hellas) πάρθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι αποφάσεις για τη δημιουργία της πρώτης Ομοσπονδίας Servicers στην Ελλάδα.

Εντός 40 ημερών θα πραγματοποιηθούν παράλληλες Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων μας για την έγκριση του Καταστατικού της νέας Ομοσπονδίας, την τροποποίηση των παλαιών Καταστατικών και τον διορισμό προσωρινής Διοίκησης.

Η Ομοσπονδία μας θα απευθυνθεί σε όλους τους Εργαζόμενους
στις Εταιρείες Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων

Μια νέα σελίδα ανοίγει για όλους

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Εργαζομένων             του Συλλόγου Προσωπικού
DoValue Grece                                  Cepal Hellas

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας          Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Τρικαλιάρης     Σ. Φούρναρης              Β. Ολύμπιος     Κων. Ξύστρας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *