ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Βασίλης Ολύμπιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Καπνίσης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Ξύστρας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λουκάς
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Κουλούσης
ΤΑΜΙΑΣ
Αγγελική Αγγελάκη
ΜΕΛΟΣ
Ελένη Κωνσταντίνου
ΜΕΛΟΣ