ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αθανάσιος Αντεριώτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Λουκάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Κατσιάφλιακας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Κουλούσης
ΤΑΜΙΑΣ
Νικόλαος Καπνίσης
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Ξύστρας
ΜΕΛΟΣ
Θεόδωρος Ψημένος
ΜΕΛΟΣ