Αρχαιρεσίες Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 20
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2023

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CEPAL HELLAS

 

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

Εγκρίθηκε ο Διοικητικός Απολογισμός, ο Προγραμματισμός Δράσης και τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Συλλόγου.

Καθορίστηκε ομόφωνα η ημερομηνία εκλογών του Συλλόγου στις 4 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Εξελέγησαν τα τρία μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής υπό την Προεδρεία του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Η συμμετοχή όλων στις εκλογές είναι προϋπόθεση για την ενότητά μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CEPAL HELLAS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *