Από 1η Μαρτίου 2023 το Πολυιατρείο του Συλλόγου εγκαινιάζει την «ψηφιακή επίσκεψη»

Η παροχή ισχύει και για τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *