Ανακοίνωση Νο4 Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 4

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2023

Θέμα: Αναβολή Αρχαιρεσιών

 

Στην έδρα του Σωματείου «Σύλλογος Προσωπικού Cepal Hellas» συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με θέμα την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Σωματείου, που αρχικά είχε ορισθεί το χρονικό διάστημα 4-7/12/2023.

Συγκεκριμένα, δυνάμει της απόφασης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί καθολικής αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντα τους κατά το διάστημα 4-8/12/2023 η οποία και επισυνάπτεται με την παρούσα υφίσταται κώλυμα στο πρόσωπο του διορισθέντος δικαστικού αντιπροσώπου στο να ασκήσει τα καθήκοντά του κατά το ως άνω διάστημα.

Κατόπιν των ανωτέρω και καθ’ υπόδειξη του ΔΣΑ ορίζεται ως νέα ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των αρχαιρεσιών η 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία λήξης αυτών η 13η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη.

 

Αθήνα, 1/12/2023

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της ΚΕΕ

του Συλλόγου Προσωπικού Cepal Hellas

Επισυναπτόμενα:

Απόφαση ΔΣ ΔΣΑ – Καθολική Αποχή (27/11 έως 1/12)

Συνέχιση αποχής έως και 8-12-2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *