Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιστροφή εισφορών από τον ΕΦΚΑ στους Τραπεζοϋπαλλήλους

Άνοιξε η πλατφόρμα
για την επιστροφή εισφορών
από τον ΕΦΚΑ στους Τραπεζοϋπαλλήλους

 

Συνάδελφοι,

Ενεργοποιήθηκε σήμερα η ειδική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων των ασφαλισμένων για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για τον κλάδο ασθενείας σε χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ για την περίοδο από 1.1.2017 έως 31.1.2020.

Η επιστροφή θα ξεκινήσει για το 2017 άμεσα και το πρώτο τρίμηνο θα ολοκληρωθεί.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→Μισθωτοί→Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (1.1.2017-31.1.2020) με τη χρήση κωδικών TAXISNET και δήλωση ΑΜΚΑ.

Οι αιτήσεις θα συσχετισθούν με τα στοιχεία των αντίστοιχων ΑΠΔ και θα επιστραφεί το δικαιούμενο ποσό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
CEPAL HELLAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *